Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 6/2022: Publikacja dokumentu informacyjnego.

Z dn. 23.05.2022

Raport bieżący nr 6/2022: Publikacja dokumentu informacyjnego.

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie w nawiązaniu do raportu numer 5/2022 z dnia 23 maja 2022 roku publikuje dokument informacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być opublikowany, w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylająca dyrektywę 2003/71/WE.

Emitent udostępnia w załączniku do niniejszego raportu Dokument Informacyjny, o którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129.

Do góry