Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 16/2024: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 roku

Z dn. 27.06.2024

Raport bieżący nr 16/2024: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

  • DKW Polska OÜ – liczba akcji oraz liczba głosów z akcji: 86 852 842, co stanowi 32,97 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 27,53 % w ogólnej liczbie głosów;
  • Sergiusz Pietrosz – liczba akcji oraz liczba głosów z akcji: 80 120 886, co stanowi 30,42 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 25,40 % w ogólnej liczbie głosów;
  • Alexey Petrov – liczba akcji oraz liczba głosów z akcji: 47 758 638, co stanowi 18,13 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,14 % w ogólnej liczbie głosów;
  • Olga Petrova – liczba akcji oraz liczba głosów z akcji: 38 157 029, co stanowi 14,49 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 12,09 % w ogólnej liczbie głosów;

 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez RESBUD SE wynosi 315 493 684. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 315 493 684.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.  2021, poz. 1983 z późn. zm.)

 

Do góry