Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 5/2022: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 roku.

Z dn. 23.05.2022

Raport bieżący nr 5/2022: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 roku.

Podstawa prawna – inne uregulowania

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie w siedzibie spółki, zwołane w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Informacja na temat zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie
bieżącym numer 3/2022. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 maja
2022 roku zostały powzięte uchwały zgodnie z agendą oraz propozycjami Zarządu zawartymi w raporcie bieżącym
numer 3/2022.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło raport okresowy, podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu
spółki oraz emisji akcji bonusowych. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje
protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierający między innymi podjęte uchwały.

Do góry