Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Regulacje polskiego prawa, Statut Spółki i Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na której notowana jest Spółka, stanowią ramy ładu korporacyjnego RESBUD SE.

Zarząd Spółki jest mocno zaangażowany na rzecz dobrych praktyk ładu korporacyjnego i stara się wypracowywać skuteczne narzędzia organizacji ładu korporacyjnego Spółki, dbając jednocześnie o to, aby długoterminowe interesy akcjonariuszy i Spółki były zbieżne.

 

Dobre Praktyki

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Pod poniższymi linkami przedstawiamy informacje na temat stanu stosowania przez RESBUD SE zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym informację zaktualizowaną przez Spółkę w dniu 24 kwietnia 2023 roku.

Do góry