Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 7/2022: Rejestracja zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego.

Z dn. 10.06.2022

Raport bieżący nr 7/2022: Rejestracja zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku otrzymał informację z estońskiego rejestru handlowego, dotyczącą rejestracji zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego.

Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyższeniem kapitału zakładowego, uchwalonego w dniu 23 maja 2022 roku. Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego stanowi aktualizację informacji przekazanej w raporcie bieżącym numer 5/2022 z dnia 23 maja 2022 roku.

Zmianie uległy postanowienia zawarte w punkcie 2.1 i 2.4 statutu Resbud SE. Aktualnie brzmienie przedmiotowych punktów jest następujące: „2.1. Minimalny kapitał spółki to 8 750 000 euro, a maksymalny kapitał to 35 000 000 euro. 2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 72 500 000, największa liczba akcji spółki to 320 000 000”. W załączeniu do niniejszego raportu spółka przekazuje tekst jednolity statutu w języku polskim, estońskim oraz angielskim.

Jednocześnie działając na podstawie § 187(5)  estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych emitent informuje, że kapitał zakładowy RESBUD SE od dnia 10 czerwca 2022 roku wynosi 34 704 306 (trzydzieści cztery miliony siedemset cztery tysiące trzysta sześć) Euro. Całkowita ilość głosów oraz akcji bez wartości nominalnej od dnia 30 maja 2022 roku wynosi 315 493 684 akcji.

 

Do góry