Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

O firmie

O RESBUD SE

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki (Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.) zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji inwestycji energetycznych.

70 lat

tradycja w przemyśle budowlanym

34 704 306 EUR

kapitał zakładowy

Europa Śr.-Wsch.

zakres działania

Wrzesień 2007 r.

debiut na GPW

Zakres działań spółek Grupy RESBUD SE:

 • inżynieria lądowa,
 • roboty budowlane,
 • wznoszenie konstrukcji żelbetowych,
 • budowa obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych,
 • produkcja mas bitumicznych i betonów,
 • dostawa materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych,
  w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.

Skład portfolio inwestycyjnego

1

Conpol Sp. z o.o.

Conpol sp. z o.o. posiada szerokie kompetencje w zakresie budownictwa inżynieryjnego i energetycznego, a także produkcji betonu i asfaltu. Spółka obecnie prowadzi z sukcesem działalność na polskim rynku, uczestnicząc jako wykonawca w inwestycjach z zakresu budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego i drogowego.

Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego Kraków – Balice, budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (odcinek G),wykonanie obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 (odcinek Leszno-Czempiń), wykonanie robót budowalnych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy, budowa obiektów mostowych na obwodnicy Szczecinka, obiektów inżynieryjnych na trasie S-3 na odcinku Jawor-Legnica, budowa obiektów inżynieryjnych (mosty) oraz dostawa 200.000 m3 betonu na potrzeby ich realizacji na obwodnicy Ełku (w ramach drogi ekspresowej S61 Via Baltica, biegnącej z Warszawy do Tallina w Estonii), a także dostawa betonu dla generalnego wykonawcy trasy S-8 (odcinek Radziejowice-Janki) dla firmy Strabag.

Spółka zdobywała swoje doświadczenie w budownictwie na rynkach wschodnich. Zrealizowane tam projekty, takie jak rozbudowa terminala D na lotnisku BORYSPOL w Kijowie, pozwoliły wypracować nowoczesną formę działalności firmy oraz pozyskać do współpracy szereg specjalistycznych firm z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy.

W zakresie działalności spółki jest również produkcja betonu zgodnie z preferencjami klienta, na budowę mostów i wiaduktów. Conpol wykorzystuje  nowoczesny mobilny węzł betoniarski typu BHS Duomix 250 o bardzo dużej wydajności (220-250 m3/h).

Conpol sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa Nr rejestru 801.

www.conpol.pl
2

Uniwersim Sp. z o.o

Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7. Jej kluczową przewagą konkurencyjną jest mobilna wytwórnia betonu o bardzo dużej wydajności, wraz z zespołem wysoko wykwalifikowanych operatorów.

Od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W latach 2017-2019 wytwórnia była jedynym producentem betonu oraz mieszanek mineralno-asfaltowych dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Radziejowice-Przeszkoda (w latach 2017-2019).

Uniwersim podejmuje obsługę kontraktów od strony produkcji betonu z wykorzystaniem materiałów własnych lub klienta. Oferuje szeroką gamę betonów, uwzględniając przeznaczenie materiału, sposób budowy, warunki środowiskowe, specyfikację inwestycji, jak również indywidualne preferencje klientów: na podbudowy, towarowe, konstrukcyjne, mostowe. Do produkcji betonu wykorzystuje nowoczesny mobilny węzeł betoniarski typ BHS Duomix 250 o wydajności 220 – 250 m3/h w zależności od rodzaju produkowanego betonu.

Do produkcji mas bitumicznych wykorzystuje w pełni zautomatyzowaną instalację marki BENNINGHOVEN TBA 160/240 OU o wydajności mieszania 160 t/h. Nad właściwym przebiegiem procesów technologicznych podczas produkcji mas bitumicznych kontrolę sprawuje wykwalifikowane Laboratorium FOREQ.

Od 2015 roku spółka posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli potwierdzający zdolność wytwórni do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wg norm europejskich PN–EN 13108-1.

www.uniwersim.pl
3

Energokomplekt O.O.O.

Energokomplekt OOO, z siedzibą w Jekaterynburgu (Rosja) to wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji energetycznych, hydrotechnicznych oraz infrastrukturalnych. W latach 2015-2019 Energokomplekt OOO zrealizował tego typu umowy na kwotę ponad 15 mld rubli.

Klientami spółki są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych – od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Spółka oferuje:

 • kompleksową dostawę sprzętu i materiałów na potrzeby wykonawców wszelkiego rodzaju obiektów infrastrukturalnych;
 • usługi logistyczne związane z dostawą materiałów do każdego miejsca na świecie, odprawą celną czy magazynowaniem produktów, a także pozyskiwanie dostawców dopasowanych do wymagań i potrzeb klienta;
 • usługi projektowe i doradcze, w tym certyfikacja nowych materiałów i urządzeń, koordynacja alternatywnych technologii, poprawki specyfikacji projektowych i kosztorysów, uzyskanie pozytywnych wniosków niezbędnych do rozpoczęcia prac konstrukcyjnych;
 • wsparcie promocyjne produktów europejskich na rynku rosyjskim – za pośrednictwem sprawdzonych kanałów logistycznych.
www.ekekb.ru

RESBUD SE – Budujemy, by łączyć ludzi

Naszą misją jest zwiększanie wartości spółek wchodzących w skład holdingu poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Chcemy generować zyski dla naszych akcjonariuszy, jednocześnie tworząc wartość dodaną dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Dlatego nieustannie rozwijamy nasze bogate doświadczenie i wiedzę, wykorzystując najwyższe standardy oraz najlepsze praktyki branży budowlanej. Wspierając budowę nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych na miarę XXI wieku, chcemy poprawiać jakość życia – dziś i jutro.

Historia Resbud

w latach 50.

W latach 50. zasięg działalności przedsiębiorstwa obejmował teren południowo-wschodniej Polski. Duże zapotrzebowanie na usługi budowlano-montażowe sprzyjały bardzo dynamicznemu rozwojowi firmy. Przedsiębiorstwo zatrudniało ponad 7 tys. osób i realizowało coraz bardziej skomplikowane organizacyjnie i technologicznie inwestycje. Wtedy też RESBUD ugruntował swoją niekwestionowaną pozycję lidera branży na terenie południowo-wschodniej Polski

Z końcem lat 60.

Z końcem lat 60. przedsiębiorstwo, realizując inwestycje na rynku krajowym, rozpoczęło równocześnie kontrakty eksportowe. Inżynierowie i pracownicy RESBUD realizowali projekty w licznych krajach europejskich, m.in. w Republice Federalnej Niemiec, Niemieckiej Republice Demokratycznej w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Belgii, a także na innych kontynentach, jak Afryka, gdzie realizowano kontrakt w Libii.

W latach 80. i w pierwszej połowie lat 90.

W latach 80. i w pierwszej połowie lat 90. projekty zagraniczne realizowało ponad 1100 osób, czyli jedna trzecia pracowników zatrudnionych w firmie RESBUD. Przychody ze sprzedaży budów eksportowych sięgały blisko 30 proc. ogółu sprzedaży spółki. W tym czasie zrealizowano projekty w ramach ponad 50 kontraktów.

Lata 90. - prywatyzacja

Na początku lat 90. przedsiębiorstwo, w celu dostosowania struktury oraz organizacji produkcji do nowych warunków rynkowych, rozpoczęło proces gruntownej restrukturyzacji szeregu obszarów swojej działalności. W 1994 roku rozpoczęła się realizacja ścieżki prywatyzacyjnej RESBUD i nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, działającą na podstawie kodeksu handlowego. Pakiet większościowy przejął II Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Kolejnym ważnym etapem w historii spółki było rozpoczęcie w 1998 roku notowania akcji spółki na pozagiełdowym rynku Centralnej Tabeli Ofert. RESBUD S.A. był pierwszą spółką publiczną notowaną na tym rynku w Polsce.

Po roku 2000

Ukoronowaniem blisko 10-letniej obecności na regulowanym rynku publicznym, był ogłoszony w dniu 27 września 2007 roku debiut notowań akcji RESBUD S.A. na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym okresie firma wyspecjalizowała się w kompleksowym budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, infrastrukturalnym i użyteczności publicznej, zwłaszcza hal sportowych, basenów, centrów handlowych oraz logistycznych. RESBUD był wykonawcą nagradzanych przez branżowe gremia wielu inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Dzięki bogatemu doświadczeniu i licznym realizacjom, RESBUD zapracował na miano rzetelnego i godnego zaufania partnera pierwszego wyboru.

2019 - 2020

W 2019 roku, po zmianie akcjonariusza większościowego, RESBUD SE zmienił swój model biznesowy oraz strategię działania, rozpoczynając transformację w nowoczesny, dynamicznie rozwijający się holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego.

2021

W 2021 roku RESBUD SE sfinalizowała proces przejęcia 100% udziałów w spółkach Uniwersim Sp. z o.o., Conpol Sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio), dzięki przeprowadzonej w grudniu 2020 roku prywatnej subskrypcji ponad 218 mln nowych akcji RESBUD SE.

Do góry