Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Władze spółki

Prezes Zarządu

Krzysztof Długosz


Powołany przez Radę Nadzorczą RESBUD SE na Prezesa Zarządu Spółki 24 kwietnia 2021 roku.

Doświadczenie zawodowe:
Posiada bogate doświadczenie w budowie wartości i rozwoju spółek, którymi zarządza z praktycznym podejściem do wyzwań i zagadnień. Zainicjował powstanie spółek o profilu inżynieryjno budowlanym, które wchodzą dziś w skład holdingu RESBUD SE: Conpol sp. z o.o., którą kieruje od 2013 roku, oraz Uniwersim sp. z o.o., w której pełni funkcję Członka Zarządu od 2014 roku.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobył dzięki wieloletniej współpracy z międzynarodowymi korporacjami i przedsiębiorstwami, m.in. kierując spółką, będącą partnerem przy budowie linii energetycznej i przesyłowej 220V, łączącej stację energetyczną HV linia Komsomolskaya – Selikhino – Vanino na zlecenie uralskiej kompanii energetycznej TGK-10. Kierował firmami odpowiedzialnymi za realizację prac budowlanych przy wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, takich jak:

 • budowa terminala D na lotnisku Boryspol w Kijowie,
 • rozbudowa i przebudowa międzynarodowego terminalu pasażerskiego na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II (Kraków – Balice),
 • budowa odcinka drogi S3 Jawor oraz przepustów,
 • budowa węzła autostrady A1 Blachownia,
 • budowa obwodnicy S11 Szczecinek,
 • przebudowa układów torowych odcinka Wrocław – Poznań,
 • roboty budowlane na odcinku kolejowym Kraków – Mydlniki – Kraków Główny,
 • budowa hali przemysłowej w Gliwicach,
 • kompleksu mieszkaniowego w Rybniku .

Wykształcenie:
Absolwent szkoły technicznej ze specjalnością aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa.

Członek Zarządu

Joanna Dyja


Powołana przez Radę Nadzorczą RESBUD SE w skład Zarządu Spółki 24 kwietnia 2021 roku.

Doświadczenie zawodowe:
Joanna Dyja jest związana zawodowo z sektorem bankowym i finansowym od 1992 roku. W latach 2009-2019 była Prezes Zarządu Amathus TFI S.A., prywatnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza aktywami o łącznej wartości kilkuset milionów PLN. W latach 2015-2018 współwłaścicielka spółki Ventus sp. z o.o., która zajmowała się pozyskiwaniem dotacji unijnych na przedsięwzięcia energooszczędne, proekologiczne lub innowacyjne. Wcześniej pracowała m.in. w: Xelion Doradcy Finansowi (2006-2009, jako Team Leader), Deutsche Bank PBC (2003-2006, jako Manager w Departamencie Zarządzania Sprzedażą), Deutsche Bank 24 (2001-2003, jako Dyrektor Regionalny oraz Dyrektor Oddziału,) i Banku Współpracy Regionalnej S.A. Kraków (1992-2001, m.in. jako Dyrektor Oddziału).

Wykształcenie:
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (wydział przemysłu, kierunek: społeczno-ekonomiczny), Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, studia podyplomowe – bankowość) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Szacowanie nieruchomości – studia podyplomowe).

Rada nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej

Anna Jõemets


Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Tartu – Magister prawa

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 01.09.2017 – Kierownik Działu Prawnego w Magrat Management OÜ
 • Od 01.03.2014 – Prawnik w BrightLaw
 • Od 05.2011 do 03.2014 – prawnik w CosmoConsult OÜ (obszar działalności: rynek nieruchomości w krajach bałtyckich)
 • Od 10.2005 do 05.2011 – Kancelaria notarialna Tea Türnpuu ja Liivi Laos

Doświadczenie w zarządach spółek:

 • OSAÜHING JOFFI-N – członek rady od 13.10.2006
 • Magrat Management OÜ – członek zarządu od 02.05.2018
 • Hansa FinCon Osaühing – jedyny wspólnik i członek zarządu od 15.03.2011
 • Electrobalt OÜ – jedyny udziałowiec i członek zarządu od 07.08.2018
 • AP ENERGOBAU OÜ – akcjonariusz i członek zarządu od 12.10.2018
 • Medicontux OÜ – jedyny wspólnik i członek zarządu od 22.07.2019
Członek Rady Nadzorczej

Alexey Petrov


Wykształcenie:

 • 2007-2012: Ural State University of Law.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2014 – obecnie: ENERGOKOMPLIEKT OOO – Kierownik ekspansji,
 • 2013 – obecnie: EU LEX MANAGMENT OÜ – Członek Zarządu,
 • 2013 – obecnie: Delcraft Ehitus OÜ – Członek Zarządu,
 • 2011-2012: „UNAKO-Invest” OOO – Ekspert w Dziale Zarządzania Korporacyjnego,
 • 2010–2011: „UNAKO-Invest” OOO – Radca Prawny,
 • 2008-2010: „Dział Projektów Prawnych” ZAO (SA) – Asystent Prawny.
Członek Rady Nadzorczej

Sergiusz Pietrosz


Wykształcenie:

 • 1997 : magister prawa

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016-nadal akcjonariusz Resbud SE
 • 2014- nadal udziałowiec Conpol Sp. z o.o.
 • 2006-2016: Doradca Zarządu i Zastępca Dyrektora Generalnego Zakładu

Produkcji Izolatorów Ceramicznych, LWÓW

 • 1998-2005: Doradca Zarządu w Zakładzie Produkcji Aparatury Energetycznej

ROWNO

 • bogate doświadczenie w branży energetycznej
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Grabowski


Wykształcenie:

 • 1997 : dr ekonomii, Uniwersytet Gdański
 • 1986 : mgr ekonomii, Uniwersytet Gdański
 • 1983 : mgr inż. nawigator morski, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

 

Doświadczenie zawodowe:

 • XII. 2016 – nadal:      prezes Centrum Myśli Strategicznych, i dyr. ds.

programu Europejski Kongres Finansowy

 • IX.2014 – XI 2015:   Minister Środowiska w rządzie Ewy Kopacz
 • XI.2013 – IX.2014:   Minister Środowiska w rządzie Donalda Tuska
 • XI.2008 – XI.2013:   Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • 1990-XI. 2008:          Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku,

(od 1992 r. wiceprezes)

 • 1984 – 1989: oficer pokładowy w Polskich Liniach Oceanicznych

 

W latach 1994–2000 był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. Działał w Polskim Forum Strategii Lizbońskiej oraz Polskim Forum Obywatelskim. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015. Był także wieloletnim konsultantem  Banku Światowego (projekty: zielone finanse, i  ewaluacja projektów finansów publicznych).

Członek Rady Nadzorczej

Agata Nowicka


Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski – Magister prawa
 • 2014: tytuł adwokata

Doświadczenie zawodowe:

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej prawa rynku kapitałowego oraz w obszarze problematyki korporacyjnej. Doradzała przy kilkuset emisjach akcji i obligacji, w tym realizowanych w reżimie oferty publicznej. Posiada doświadczenie w doradztwie przy transakcjach nabycia i zbycia instrumentów finansowych realizowanych na rynku kapitałowym, świadcząc usługi prawne na rzecz emitentów, instytucji finansowych oraz inwestorów. Posiada bogate doświadczenie w procesach dopuszczenia aktywów do obrotu na rynku zorganizowanym oraz reprezentowała emitentów i oferujących w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Świadczy pomoc prawną spółkom, w tym spółkom publicznym, w tworzeniu, wdrażaniu oraz nadzorze nad realizacją zasad ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych oraz wymogów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Współautorka pierwszego wydania komentarza do prawa rynków kapitałowych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (CH Beck 2012).

Do góry