Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Odpowiedzi na pytania inwestorów

Wszystkie pytania można składać drogą mailową na adres resbud@resbud.pl lub bezpośrednio na stronie Kontakt dla inwestorów.

Odpowiedzi na pytania zadane Spółce w dniu 05.06.2021

1. Kiedy można spodziewać się opublikowania nowej strategii Spółki? Co będzie zawierać?

Po przejęciu w I kwartale br. większościowych udziałów w spółkach Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o., Zarząd RESBUD SE skupia się obecnie na realizacji procesów związanych z integracją grupy. Prowadzi także rozmowy na temat wielu potencjalnych projektów biznesowych – przede wszystkim, ale nie wyłącznie, nowych kontraktów budowlanych, w których realizacji mogą wziąć udział spółki z grupy.

Jednocześnie Spółka prowadzi także prace nad strategią biznesową holdingu, która zostanie zaprezentowana wszystkim zainteresowanym w późniejszym terminie, ponieważ część jej zapisów będzie zależeć od prowadzonych obecnie rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Po przyjęciu takiego dokumentu przez Radę Nadzorczą Spółki, niezwłocznie poinformujemy o tym rynek.

Do tego czasu możemy natomiast podtrzymać deklaracje, że Spółka planuje stać się znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej generalnym wykonawcą kontraktów z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej i rozwoju sieci energetycznych, realizując kompleksowe projekty infrastrukturalne poprzez podwykonawców, wchodzących w skład holdingu. Doświadczenie, liczne przewagi konkurencyjne oraz know-how naszych spółek zależnych, pozyskanych w I kw. br., zostanie wykorzystane przez Zarząd do uwolnienia ich pełnego potencjału.

2. Czy Zarząd planuje w najbliższym czasie zorganizowanie czegoś w rodzaju czatu z inwestorami, na którym odpowiadałby na pytania?

Aktualnie, w ramach przyjętej strategii informacyjnej, Spółka nie planuje organizacji czatu inwestorskiego w najbliższych miesiącach, natomiast nie wykluczamy w przyszłości organizacji spotkań z inwestorami. Tymczasem zapraszamy do zadawania pytań Spółce poprzez Dział Relacji Inwestorskich RESBUD SE (mail: ir@resbud.pl), a także do śledzenia naszej strony www, która będzie systematycznie aktualizowana o nowe informacje nt. bieżącej działalności holdingu.

3. W komunikatach znalazłem niespójne dla mnie informacje. Z jednej strony budowa europejskiego holdingu budowalnego, a z drugiej finansowanie start-upów. Jaką drogą Spółka ma zamiar podążać?

Nie widzimy niespójności w naszych komunikatach. Chcemy, by RESBUD SE stał się znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej generalnym wykonawcą projektów z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej oraz rozwoju sieci energetycznych. Proces ten ma wspierać m.in. wykorzystanie przez Spółkę najlepszych dostępnych technologii oraz systematycznie rozwijana współpraca RESBUD SE i spółek z grupy ze środowiskiem naukowym, innowatorami czy liderami technologicznymi, wyspecjalizowanymi w określonych obszarach sektora budowlanego. Chcemy być liderem rynków, na których działamy lub zamierzamy działać, dlatego naszą rolą jest sięganie po najlepsze możliwe praktyki oraz nowoczesne rozwiązania w budownictwie. Elementem tej strategii jest właśnie upowszechnianie najlepszych praktyk i technologii w budownictwie, w tym wspieranie komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań, wynalazków czy technologii, m.in. poprzez finansowanie innowacyjnych start-upów.

4. Jaka jest strategia Spółki, jeżeli chodzi o komunikowanie się z rynkiem? Czy spółka w ESPI będzie informować o wszystkich przedsięwzięciach, nowych umowach i kontraktach, tak jak jest na rosyjskiej stronie Energokomplektu, czy tylko o wybranych, ważnych informacjach?

5. Niestety przez zaszłości historyczne, RESBUD SE nie cieszy się dobrą opinią wśród inwestorów. Jak Zarząd zamierza to zmienić?

Na pytania nr 4 i 5 odpowiadamy łącznie:

Mamy świadomość, że w związku z historycznymi zaszłościami, w kontekście RESBUD SE funkcjonuje obecnie wiele mitów czy powielanych fake newsów. Nie czujemy się upoważnieni do komentowania sposobu funkcjonowania Spółki przed zmianą akcjonariatu większościowego w 2019 roku, możemy jednak zapewnić, że od tego czasu RESBUD SE zmieniła swój model biznesowy i – poza rozwojem bieżącej działalności biznesowej – przykłada dużą wagę do transparentnie prowadzonej działalności informacyjnej. Dzięki odpowiedzialnej komunikacji z rynkiem, którą systematycznie rozwijamy, wykorzystując chociażby media społecznościowe, chcemy dotrzeć z rzetelnymi informacjami dotyczącymi naszej grupy i jej bieżącej działalności do wszystkich zainteresowanych.

Istotnym elementem tej strategii informacyjnej jest systematyczne aktualizowanie naszej strony internetowej, na której zamieszczamy aktualności dot. bieżącej działalności RESBUD SE. Zachęcamy również do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych – na LinkedIn oraz Facebook.

RESBUD SE jest spółką estońską, dlatego przekazuje oficjalnie informacje za pośrednictwem estońskiego systemu OAM. Mając jednak na uwadze, że spółka jest notowana na GPW, informacje te przekazywane są również poprzez system ESPI (informacje przekazywane przez te systemy są tożsame). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW, będziemy informować poprzez systemy OAM i ESPI o istotnych i znaczących wydarzeniach dotyczących zarówno spółki RESBUD SE, jak i spółek należących do naszej grupy.

6. W raporcie z 2 maja br. podajecie Państwo, że „Wypracowane przez nie (Spółki w portfelu) w 2019 roku przychody osiągnęły łącznie wysokość prawie 195 mln PLN, a ich łączny zysk netto przekroczył 14,5 mln PLN”. A jaki wynik był wypracowany w 2020 roku?

Informacje dotyczące wyników spółek zależnych od RESBUD SE za rok 2020, wraz z komentarzem, planujemy podać równolegle z publikacją zaudytowanego raportu rocznego RESBUD SE za 2020 rok. Wybrane dane finansowe tych Spółek są już jednak dostępne na ich stronach internetowych, do których śledzenia zachęcamy (www.conpol.plwww.uniwersim.plwww.ekekb.ru).

Do góry