Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 14/2024: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2024 r. wraz wynikami głosowania i informacją o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał

Z dn. 27.06.2024

Raport bieżący nr 14/2024: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2024 r. wraz wynikami głosowania i informacją o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 r. wraz z wynikami głosowania oraz informacją o wniesionych sprzeciwach.

Spółka informuje, że Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2024 r. raportem bieżącym nr 11/2024, uzupełnionym w dniu 7 czerwca 2024 r. raportem bieżącym nr 12/2024.

Spółka ponadto informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów porządku obrad.

 

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Do góry