Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 4/2022: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2021 rok

Z dn. 29.04.2022

Raport bieżący nr 4/2022: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2021 rok

Art. 17 ust. 1 MAR – informac je poufne.

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu
rocznego za 2021 rok. Równocześnie Zarząd wskazuje nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu
rocznego za 2021 rok na dzień 2 maja 2022 roku.

Tym samym pierwotny termin przekazania raportu okresowego wskazany przez Zarząd w raporcie bieżącym
numer 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku ulega zmianie.

Zarząd wskazuje, iż powodem przesunięcia publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok jest
sytuacja związana z wojną na Ukrainie. Spółka posiada jednostkę zależną na terenie Federacji Rosyjskiej, co
powoduje konieczność podjęcia dodatkowych czynności związanych z oceną przedstawionych przez tą spółkę
informacji. Ponadto podmiot mający dokonać audytu skonsolidowanego sprawozdania finansowego tj. KPMG
wycofał się ze świadczenia usług na terenie Federacji Rosyjskiej. W tym stanie rzeczy przekazany w dniu 2 maja
2022 roku raport nie będzie zaudytowany. Z ustaleń dokonanych przez Zarząd Resbud SE wynika, że audyt
rocznego skonsolidowanego sprawozdania za 2021 roku zostanie dokonany przez KPMG w terminie późniejszym,
ze względu na zawarcie umowy o świadczenie usług jeszcze przed wycofywaniem się KPMG z Federacji
Rosyjskiej.

Do góry