Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 31/2021 – Częściowy podział zysku uzyskanego przez spółkę zależną od emitenta.

Z dn. 10.12.2021

Raport bieżący nr 31/2021 – Częściowy podział zysku uzyskanego przez spółkę zależną od emitenta.

Częściowy podział zysku uzyskanego przez spółkę zależną od emitenta.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Resbud SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 roku podjęta została uchwała przez spółkę zależną ENERGOKOMPLEKT OOO w przedmiocie częściowej wypłaty zysku (w postaci dywidendy), wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Do wypłaty na rzecz wspólników przeznaczono kwotę 35.000.000 RUB, co stanowi około 422.000 EURO. Łączy zysk spółki zależnej na dzień 30 września 2021 roku wynosił 112.008.000 RUB. Decyzja dotycząca przeznaczenia pozostałej części zysku nie została jeszcze podjęta.

Ponadto zarząd emitenta informuje, że po zakończeniu roku obrotowego 2021 zamierza wprowadzić politykę dywidendową spółki RESBUD SE. W ocenie zarządu w przypadku uzyskania przez grupę wyników, które zapewnią zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych, część zysku wypracowanego przez spółkę powinna zostać wypłacona akcjonariuszom RESBUD SE. Szczegóły dotyczące polityki dywidendowej zostaną podane w odrębnym raporcie oraz umieszczone na stronie internetowej emitenta w pierwszym kwartale roku 2022.

Szacunkowa wartość dywidendy wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o wskaźnik RUB/EURO, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 10 grudnia 2021 roku.

Krzysztof Długosz – Prezes Zarządu

Joanna Dyja – Członek Zarządu

Do góry