Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 30/2021 – Zawarcie umowy z nowym audytorem.

Z dn. 01.12.2021

Raport bieżący nr 30/2021 – Zawarcie umowy z nowym audytorem.

Zawarcie umowy z nowym audytorem.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Resbud SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 roku zawarta została umowa z nowym audytorem spółki KPMG Baltics OÜ. Nowy audytor został wybrany na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2021 roku, o czym emitent informował w raporcie bieżącym numer 27/2021 z tego samego dnia.

W nawiązaniu do powyżej informacji emitent informuje, że rozwiązano umowę z poprzednim audytorem spółki Number RT OÜ. Głównym powodem rozwiązania umowy z poprzednim audytorem oraz dokonaniem wyboru nowego audytora było nabycie udziałów przez emitenta w spółkach zależnych. Porozumienie z poprzednim audytorem dotyczyło badania jednostkowego sprawozdania finansowego. Mając na uwadze potrzebę konsolidacji, która powstała na skutek nabycia udziałów w spółkach zależnych, mających siedzibę na terenie różnych jurysdykcji, emitent dokonał wyboru nowego audytora.

Do góry