Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 1/2022 – Kalendarz inwestora na 2022 rok.

Z dn. 19.01.2022

Raport bieżący nr 1/2022 – Kalendarz inwestora na 2022 rok.

Kalendarz inwestora na 2022 rok.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostanie
przekazany w dniu 29 kwietnia 2022 roku, natomiast skonsolidowany raport półroczny, za pierwsze półrocze 2022
roku zostanie przekazany w dniu 30 września 2022 roku. Ustalone przez spółkę terminy przekazania raportów
okresowych, są zgodnie z obowiązkami zawartymi w estońskiej ustawie o rynku papierów wartościowych
(Väärtpaberituru seadus). Raporty okresowe zostaną przekazane przez emitenta po zakończeniu notowań w
danym dniu.
Jednocześnie emitent wskazuje, że zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze od dnia 31
marca 2022 roku do dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz od dnia 31 sierpnia 2022 roku do dnia 30 września 2022 nie
mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek stron trzeciej, bezpośrednio lub
pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych
związanych z nimi instrumentów finansowych.

Do góry