Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 29/2021 – Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta Conpol Sp. z o. o.

Z dn. 02.11.2021

Raport bieżący nr 29/2021 – Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta Conpol Sp. z o. o.

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta Conpol Sp. z o. o.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Resbud SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku powziął informację
od zależnej spółki Conpol Sp. z o. o. o zawarciu w dniu 2 listopada 2021 roku aneksu do umowy na dostawę
betonu ze spółką PORR S. A. Wartość zamówionego betonu wynosi około 8 000 000 PLN netto, co stanowi około
1 730 665 Euro. Beton zostanie wyprodukowany przez Conpol Sp. z o. o. z materiałów powierzonych przez druga
stronę umowy. Pierwotna umowa dotycząca dostawy betonu z PORR S. A. została zawarta w dniu 13 stycznia 2020
roku – jeszcze przed nabyciem wszystkich udziałów w Conpol Sp. z o. o. przez Resbud SE. Pozostałe warunki
zawartej umowy nie odbiegają od zwyczajowych warunków zawieranych w tego typu umowach.

Szacunkowa wartość zawartej umowy wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o
wskaźnik EURO/PLN, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 2 listopada 2021 roku.

Do góry