Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 28/2021 – Zawarcie umowy gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokompliekt OOO.

Z dn. 12.10.2021

Raport bieżący nr 28/2021 – Zawarcie umowy gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokompliekt OOO.

Zawarcie umowy gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokompliekt OOO.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd RESBUD SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od zależnej spółki Energokompliekt OOO o zawarciu w dniu 12 października 2021 roku umowy gwarancji bankowej na rzecz tej spółki. Umowa gwarancji bankowej została zawarta do kwoty 1.000.000.000 (jeden miliard) rubli, co stanowi około 12.050.000 EURO. Gwarancja bankowa otrzymana przez spółkę zależną może zostać wykorzystana do zabezpieczenia stosunków umownych nawiązywanych przez spółkę Energokompliekt OOO (może stanowić gwarancję dobrego wykonania umowy). Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od zwyczajnych warunków tego rodzaju umów.

Szacunkowa wartość zawartej umowy wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o wskaźnik RUB/EURO, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 12 października 2021 roku.

Do góry