Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 21/2023: Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Z dn. 27.07.2023

Raport bieżący nr 21/2023: Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd spółki RESBUD SE („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 lipca 2023 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm., „Rozporządzenie MAR”), od DKW Polska OÜ jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesem Zarządu Krzysztofem Długoszem).

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

Do góry