Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 7/2024 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta

Z dn. 19.03.2024

Raport bieżący nr 7/2024 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

 

Zarząd spółki RESBUD SE („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 marca 2024r. otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące o zmianie udziałów dotychczas posiadanych przez akcjonariusza -Alexey Pietrov w zakresie zmniejszenia udziału poniżej 20%.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Do góry