Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 20/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 sierpnia 2023 roku

Z dn. 20.07.2023

Raport bieżący nr 20/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 sierpnia 2023 roku

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 sierpnia 2023 roku, które rozpocznie się o godz. 11:30 w budynku pod adresem ulica Zielna 20, 32-085 Modlniczka.

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Do góry