Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 10/2024: Wybór firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych RESBUD SE oraz Grupy Kapitałowej RESBUD

Z dn. 26.04.2024

Raport bieżący nr 10/2024: Wybór firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych RESBUD SE oraz Grupy Kapitałowej RESBUD

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – informacje poufne

 

Zarząd RESBUD SE („Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej MISTERS AUDYTOR ADVISER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich (PANA) pod numerem ewidencyjnym 3704, do przeprowadzenia:

– ustawowego badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki RESBUD SE i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej RESBUD za lata 2024 i 2025; oraz

– przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki RESBUD SE i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej RESBUD za I półrocze 2025 oraz I półrocze 2026.

Firma ta będzie również wykonywać na rzecz Emitenta usługę atestacyjną biegłego rewidenta polegającą na ocenie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za lata 2024 i 2025, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres  dwóch lat.

Do góry