Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 9/2024: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za 2023 rok

Z dn. 25.04.2024

Raport bieżący nr 9/2024: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za 2023 rok

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne.

Zarząd spółki RESBUD SE („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym od biegłego rewidenta ostatecznych informacji o wynikach Grupy, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne dane finansowe.

Skonsolidowane wstępne dane finansowe za rok 2023:

  • przychody ze sprzedaży: 41.641 tys. PLN,
  • zysk netto: 23.069 tys. PLN

Ostateczne dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej RESBUD zostaną przekazane w terminie publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2023 r., tj. w dniu 26 kwietnia 2024r., zgodnie z harmonogramem przyjętym w Raporcie bieżącym nr 1/2024.

Do góry