Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 19/2023: Wycofanie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami RESBUD SE

Z dn. 17.07.2023

Raport bieżący nr 19/2023: Wycofanie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami RESBUD SE

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu nr 18/2023, Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) informuje o wycofaniu przez Spółkę w dniu 17 lipca 2023 r. wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w okresie od dnia 18 lipca 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. włącznie („Wniosek”).

Wycofanie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki jest konsekwencją czasowego zawieszenia procesu zmiany depozytu macierzystego i wynika z konieczności uprzedniej zmiany statutu Spółki.

Zarząd Spółki podejmie niezwłocznie działania celem zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy z porządkiem obrad obejmującym zmianę statutu Spółki w sposób umożliwiający dalsze procesowanie wniosku o zmianę depozytu macierzystego. Zamiarem Zarządu Spółki jest możliwie najszybsze doprowadzenie do zmiany statutu depozytu macierzystego dla akcji spółki z NASDAQ CSD SE na Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Do góry