Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 18/2023: Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami RESBUD SE w związku ze zmianą depozytu macierzystego

Z dn. 14.07.2023

Raport bieżący nr 18/2023: Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami RESBUD SE w związku ze zmianą depozytu macierzystego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) informuje o złożeniu przez Spółkę w dniu 14 lipca 2023 r. wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w okresie od dnia 18 lipca 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r włącznie i w konsekwencji wznowienia obrotu akcjami Spółki z dniem 24 lipca 2023 r. („Wniosek”).

Konieczność czasowego zawieszenia obrotu akcjami spółki na rynku regulowanym jest podyktowane wymogami procesu zmiany depozytu macierzystego dla akcji Spółki z NASDAQ S.A. oddział w Estonii na Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”).

Rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podlegać będą wszystkie akcje Spółki, tj. zarówno akcje notowane jak i akcje nie będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Spółka zwraca jednak uwagę, iż sam fakt zarejestrowania przez KDPW akcji do tej pory nienotowanych przez GPW nie spowoduje możliwości obracania nimi w obrocie na rynku regulowanym.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Do góry