Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 13/2023: Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej

Z dn. 27.06.2023

Raport bieżący nr 13/2023: Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2023 roku Pani Agata Nowicka złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

  • 5 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Do góry