Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 12/2023: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Z dn. 20.06.2023

Raport bieżący nr 12/2023: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”) informuje że w dniu 19 czerwca 2023 roku, w związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 10/2023 z dnia 31 maja 2023 r.), w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki (pkt. 14 porządku obrad), Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza DKW Polska OÜ, zawierające zgłoszenie kandydatury pana Dariusza Krawczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy w/w kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Kandydat, o którym mowa, wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz poinformował, iż spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Do góry