Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 14/2023: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE

Z dn. 27.06.2023

Raport bieżący nr 14/2023: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 31 maja 2023 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 r., przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny tego sprawozdania.

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Do góry