Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

RESBUD SE publikuje Dokument Informacyjny w sprawie przeprowadzenia emisji bonusowej akcji

09.11.2023

RESBUD SE publikuje Dokument Informacyjny w sprawie przeprowadzenia emisji bonusowej akcji

W związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach tzw. emisji bonusowej oraz z uwagi na upływ ważności Dokumentu Informacyjnego z dnia 23 maja 2022 r. Zarząd Spółki RESBUD SE informuje o opublikowaniu nowego Dokumentu Informacyjnego zawierającego informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji.

W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 78 873 421 akcji RESBUD SE do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyemitowanych w drodze emisji bonusowej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2022 r. RESBUD SE opublikował w dniu 9 listopada br. nowy Dokument Informacyjny. (*w związku z publikacją Raportu Bieżącego 33/2023 treść dokumentu została zaktualizowana: Link do zaktualizowanego Dokumentu)

Dokument zawiera informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji. Opublikowany został zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r.

Akcje mają pokrycie w środkach zgromadzonych na kapitale zapasowym, który, zgodnie z przepisami prawa, nie może zostać wykorzystany na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Chcąc umożliwić akcjonariuszom udział w pośredniej dystrybucji środków z kapitału zapasowego oraz w odpowiedzi na oczekiwania zgłaszane przez część akcjonariuszy, Zarząd podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, tj. przeprowadzenia tzw. emisji bonusowej – powiedziała Joanna Dyja, Członek Zarządu RESBUD SE.

 

Opublikowany Dokument nie jest Prospektem Emisyjnym, Memorandum Informacyjnym ani Dokumentem Informacyjnym kwalifikowanym.

RESBUD SE

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, elektroenergetyki i inżynierii lądowej oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym. Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki (Conpol Sp. z o.o. Uniwersim Sp. z o.o. oraz United Grid Solutions LLC i Grid Solutions LLC, które dysponują 58,41% akcji Elektrqishloqqurilish JSC z siedzibą w Taszkiencie), zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, produkcją, budową, instalacją i modernizacją linii energetycznych oraz budową podstacji energetycznych, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Do góry