Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Wyniki finansowe Grupy RESBUD za I kwartał 2024 roku: wyższy zysk z działalności operacyjnej i poprawa zysku netto Grupy pomimo niższych przychodów

03.06.2024

Wyniki finansowe Grupy RESBUD za I kwartał 2024 roku: wyższy zysk z działalności operacyjnej i poprawa zysku netto Grupy pomimo niższych przychodów

RESBUD SE opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2024 roku. W tym okresie sprawozdawczym Grupa RESBUD wykazała skonsolidowane przychody ze sprzedaży i pozostałe operacyjne w wysokości 20,6 mln zł, zysk z działalności operacyjnej na poziomie 2,6 mln zł i zysk netto liczący 1,6 mln zł. Przychody grupy RESBUD w raportowanym okresie pochodziły głównie ze sprzedaży sprzętu i materiałów budowlanych, a także budowy i montażu sieci elektroenergetycznych. W I kw. br. spółki zależne RESBUD SE pozyskały nowych kontrahentów, przesunięto także termin rozpoczęcia prac przy realizacji umowy na przebudowę i modernizację pensjonatu w Interlaken w Szwajcarii.

Wybrane wyniki finansowe Grupy w I kwartale 2024 roku:

  • przychody ze sprzedaży i pozostałe operacyjne Grupy RESBUD wyniosły 20,6 mln zł i były niższe w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym;
  • Grupa odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 2,6 mln zł, w porównaniu do 0,4 mln zł straty w analogicznym okresie 2023 r.;
  • I kwartał 2024 r. Grupa RESBUD zamyka zyskiem netto w wysokości 1,6 mln zł, w porównaniu do 1,2 mln zł straty w analogicznym okresie 2023 r.

W I kw. br. widzimy znaczącą poprawę wyników finansowych Grupy w stosunku do roku poprzedniego. Cieszy nas wzrost zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. Wskazuje to, że restrukturyzacja naszej Grupy przynosi pozytywne efekty. Zawarta w III kwartale 2023 roku transakcja zakupu udziałów uzbeckiej spółki Elektrqishloqqurilish JSC, pozwoliła nam na zdywersyfikowanie naszego portfolio, m.in. pod kątem zmniejszenia wrażliwości naszej Grupy na czynniki sezonowe – powiedział Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

Polskie spółki z Grupy RESBUD, ze względu na charakter prowadzonej działalności, podlegają sezonowości z uwagi na warunki pogodowe. W szczególności negatywnie na ich wyniki wpływa sezon zimowy. Pierwszy kwartał roku zwykle przynosi niższe przychody w szeroko rozumianym sektorze budowlanym, w tym u producentów betonów i mieszanek

Uniwersim Sp. z o.o. w I kwartale br. rozpoczęła produkcję mas bitumicznych już w miesiącu marcu, dzięki czemu do końca marca bieżącego roku uzyskał sprzedaż większą o 3 600% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.

W pierwszym kwartale bieżącego roku uzbecka spółka Elektrqishloqqurilish JSC, wznowiła produkcję komponentów dla sektora telekomunikacyjnego. Ponadto spółka prowadziła w raportowanym okresie prace przy dużym rządowym projekcie realizowanym w Uzbekistanie. Spółka jest odpowiedzialna za stworzenie zewnętrznego zasilania turystyczno-rekreacyjnej strefy „Zomin” oraz międzynarodowego całorocznego kurortu „Plateau Suffa.2400” w Uzbekistanie. W ramach kontraktu wykonuje prace związane z budową części linii przesyłowej 110 kV oraz wszystkie prace ogólnobudowlane na stacji elektroenergetycznej 110 kV „Suffa”.

W pierwszym kwartale 2024 roku nasza uzbecka spółka Elektrqishloqqurilish JSC zawarła kontrakty, które w ocenie Grupy RESBUD będą miały wpływ na osiągane przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału i dadzą możliwość uzyskania kilkudziesięcio-procentowego wzrostu przychodów, jak i zysków spółki. Cieszy nas także zauważalny wzrost poziomu sprzedaży w spółce Uniwersim w I kwartale 2024 roku, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

 W raportowanym okresie spółka RESBUD SE wzięła również aktywny udział w Mazowiecko-Uzbeckim Forum Gospodarczym, podczas którego podpisano porozumienia o zacieśnieniu współpracy handlowej pomiędzy stronami, przedstawiono warunki oraz perspektywy inwestycyjne dla polskiego biznesu w Uzbekistanie, omówiono praktyczne aspekty współpracy gospodarczej, a także koncepcutworzenia proeksportowej regionalnej misji gospodarczej. Udział w debacie eksperckiej wziął m.in. Prezes Zarządu RESBUD SE – Krzysztof Długosz.

Do góry