Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

RESBUD SE przekazał informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

09.08.2021

RESBUD SE przekazał informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

RESBUD SE opublikował raport dotyczący stosowania przez spółkę Zbioru Dobrych Praktyk na rok 2021, czyli opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zasad ładu korporacyjnego. Celem wytycznych GPW jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółek z rynkiem. Przyjęcie zasad dobrych praktyk przez podmioty notowane na giełdzie przyczynia się do poprawy nadzoru korporacyjnego w Polsce, a w przypadku wielu firm, ich stosowanie korzystnie oddziałuje również na poziom notowań akcji na giełdzie.

9 sierpnia br. spółka RESBUD SE opublikowała raport o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021, częścią którego jest m.in. prowadzenie przejrzystej i aktywnej komunikacji między holdingiem a uczestnikami rynku kapitałowego. Do wymiany informacji spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia, jak np. korporacyjna strona internetowa (www.resbud.pl), na której zamieszczane są wszelkie komunikaty istotne dla inwestorów.
Opracowany przez GPW zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz związane z nimi reguły postępowania, mają znaczący wpływ na kształtowanie się relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym. Tym samym stanowią ważny element budowania pozycji konkurencyjnej tychże spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego.
Zasadom Dobrych Praktyk i regulacjom z nimi związanym podlegają emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW. Nowe zasady weszły w życie 1 lipca 2021 roku. To wynik pracy ekspertów wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, reprezentujących interesy różnych grup uczestników. Wdrożenie Dobrych Praktyk jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanych w Regulaminie GPW.
Nowe wytyczne GPW odzwierciedlają aktualne trendy i podążają za europejskimi regulacjami w obszarze corporate governance. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników rynku, w nowych Dobrych Praktykach znalazły się zagadnienia z obszaru ESG, jak chociażby: ochrona klimatu, zrównoważony rozwój, różnorodność w składzie organów spółek i równość wynagrodzeń.
Z całym raportem RESBUD SE dotyczącym stanu stosowania Dobrych Praktyk 2021 można zapoznać się na stronie internetowej GPW pod linkiem:
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=380385&title=Resbud+SE+-+informacja+o+stanie+stosowania+Dobrych+Praktyk+2021.

Do góry