Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe RESBUD SE za 2023 rok

Z dn. 26.04.2024

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe RESBUD SE za 2023 rok

Podstawa prawna: § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Zarząd RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”) przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe  RESBUD SE za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023r.  do 31 grudnia 2023r.,  wraz opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2023 rok oraz sprawozdaniem Zarządu z  działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RESBUD za 2023 rok.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty w/w (w formacie .xhtml) wraz z elektronicznymi podpisami (.xhtml.Xades) zostały przekazane KNF w Raporcie rocznym RR 2023 w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Do góry