Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe RESBUD SE za 2022 rok

Z dn. 02.05.2023

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe RESBUD SE za 2022 rok

Podstawa prawna: § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Zarząd RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”) przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe  RESBUD SE za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022r.  do 31 grudnia 2022r.,  wraz opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2022 rok oraz sprawozdaniem Zarządu z  działalności za 2022 rok.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty w/w (w formacie .xhtml) wraz z elektronicznymi podpisami (.xhtml.Xades) zostały przekazane KNF w Raporcie rocznym RR 2022 w dniu 2 maja 2022 roku.

 

Do góry