Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 7/2023: Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 2/2023 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Z dn. 24.04.2023

Raport bieżący nr 7/2023: Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 2/2023 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2023 informującego o Harmonogramie publikacji raportów okresowych w 2023 roku, Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) przekazuje  informację, iż Raport roczny Spółki  za 2022 rok (jednostkowy) zostanie przekazany do wiadomości publicznej dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd RESBUD SE działając na podstawie § 62 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, iż w 2023 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:
§15 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Do góry