Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 6/2023: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 kwietnia 2023 roku

Z dn. 17.04.2023

Raport bieżący nr 6/2023: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 kwietnia 2023 roku

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce 32-085, ul. Zielna 20 (KRS: 0001005556) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 17 marca 2023 roku. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym nr 5/2023.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 kwietnia 2023 roku podjęto jednomyślnie wszystkie uchwały, zgodnie z agendą wskazaną w raporcie bieżącym nr 5/2023, tj. przyjęto Politykę  wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjęto Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, podjęto decyzję o zmianie depozytu macierzystego dla akcji Spółki oraz dokonano zmiany Statutu Spółki, ustalając jednocześnie jego tekst jednolity.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki RESBUD SE w dniu 14 kwietnia 2023 roku reprezentowanych było 6 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie 261 760 419 akcji, co stanowi 82,9 % kapitału zakładowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z zawartym w jego treści tekstem jednolitym Statutu Spółki, a także załącznikami do Uchwały Nr 2 NWZA (Polityka Wynagrodzeń) i Uchwały Nr 3 NWZA (Regulamin Walnego Zgromadzenia).

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Do góry