Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 4/2023: Zawarcie umów z nowym audytorem – Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o.

Z dn. 08.02.2023

Raport bieżący nr 4/2023: Zawarcie umów z nowym audytorem – Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Resbud SE („Emitent”) informuje, że w dniu 7 lutego 2023 roku  Spółka zawarła z Firmą Audytorską INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852) („Audytor”) umowy dotyczące przeprowadzenia badań jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022 oraz 2023.

Nowy audytor został wybrany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1/01/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku, podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust.4 Ustawy o rachunkowości. Audytor jest podmiotem wpisanym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 529.

Wybór nowego audytora to efekt rozwiązania umowy z poprzednią firmą badającą sprawozdania finansowe RESBUD SE – KPMG Baltics OÜ. O przyczynach  rozwiązania umowy z dotychczasowym audytorem Emitent informował w raporcie bieżącym numer 29/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku.

Do góry