Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 3/2023: Informacja o zmianie Państwa Macierzystego

Z dn. 26.01.2023

Raport bieżący nr 3/2023: Informacja o zmianie Państwa Macierzystego

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”), w realizacji obowiązku zawartego w art. 55a ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu, informuje, że dokonuje wyboru Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo Macierzyste w miejsce dotychczasowej Republiki Estonii.

Zmiana nastąpiła w związku z przeniesieniem siedziby Emitenta z Tallina (Republika Estonii) do Modlniczki Rzeczpospolita Polska. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 29 grudnia 2022 r., o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 24/2022.

Do góry