Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 33/2023 – Aktualizacja nowego Dokumentu Informacyjnego

Z dn. 14.11.2023

Raport bieżący nr 33/2023 – Aktualizacja nowego Dokumentu Informacyjnego

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR – Informacje poufne

 

Zarząd Spółki RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”), w ślad za raportem bieżącym nr 32/2023 z dnia  9 listopada 2023 r., informuje, że w dniu 14 listopada 2023 roku dokonał aktualizacji dokumentu informacyjnego opublikowanego 9 listopada 2023 r., w ten sposób, iż:

 

A. Akapit czwarty w pkt IV Zasady przydziału Akcji Dokumentu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie:

Akcje przysługiwały automatycznie z mocy Uchwały z dnia 23 maja 2022 r. akcjonariuszom Spółki (27.05.2022, godz. 17.00 CET, Record Date).

 

B. Punkt X.  Data ważności Dokumentu Dokumentu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie:

Dokument został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 9 listopada 2023 roku.

Okres ważności niniejszego dokumentu upłynie z dniem dopuszczenia i wprowadzenia Akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w każdym wypadku nie później niż 9 listopada 2024 roku.

Termin ważności Dokumentu Informacyjnego: 9 listopada 2024 roku.

 

Zmiany miały charakter do precyzujący lub stylistyczny i z tego powodu nie zostały objęte formą suplementu do dokumentu informacyjnego.

 

Do góry