Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 32/2023 – Publikacja nowego Dokumentu Informacyjnego

Z dn. 09.11.2023

Raport bieżący nr 32/2023 – Publikacja nowego Dokumentu Informacyjnego

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR – Informacje poufne

Zarząd Spółki RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w nawiązaniu do treści raportów nr 6/2022 i 8/2022, oraz z uwagi na upływ ważności Dokumentu Informacyjnego z dnia 23 maja 2022r. , publikuje nowy Dokument Informacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być opublikowany, w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylająca dyrektywę 2003/71/WE. Dokument informacyjny jest udostępniony w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie 78.873.421 akcji wyemitowanych w ramach tzw. emisji bonusowej na podstawie uchwały nr 3 podjętą przez Walne Zgromadzenie Resbud SE w dniu 23 maja 2022r. do obrotu na rynku regulowanym.

Emitent udostępnia w załączniku do niniejszego raportu nowy Dokument Informacyjny, o którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129.

Do góry