Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 28/2023: Korekta półrocznego raportu okresowego

Z dn. 04.10.2023

Raport bieżący nr 28/2023: Korekta półrocznego raportu okresowego

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w treści raportu półrocznego opublikowanego w dniu 2 października 2023r. nie załączył się plik zawierający Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierający także półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Nie załączyło się także sporządzone w formie odrębnego dokumentu  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.  Błąd powyższy skutkował tym, że w raport okresowy okazał się niekompletny.

 

W związku z powyższym w dniu 04 października 2023 roku złożona zostanie korekta półrocznego raportu okresowego za I półroczne 2023 roku eliminując opisane powyżej błędy. W zamieszczonych ponownie danych i załącznikach nie dokonano żadnych zmian w stosunku do tych opublikowanych w dniu 2 października 2023r., a korekta obejmuje jedynie uzupełnienie brakujących uprzednio dokumentów.

Do góry