Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 4/2024: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Z dn. 19.03.2024

Raport bieżący nr 4/2024: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd spółki RESBUD SE („Emitent”, „Spółka”), zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.  sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  („Rozporządzenie MAR”), informuje, iż w dniu 19 marca 2024 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Pana Sergiusza Pietrosza  – Członka Rady Nadzorczej RESBUD SE.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Do góry