Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 23/2023: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 sierpnia 2023 r.

Z dn. 22.08.2023

Raport bieżący nr 23/2023: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 sierpnia 2023 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2023 r. wraz z wynikami głosowania.

Spółka informuje, że Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd na stronie internetowej Spółki w dniu 20 lipca 2023 r. raportem bieżącym nr 20/2023 .

Spółka ponadto informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Do góry