Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 1/2024: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Z dn. 23.01.2024

Raport bieżący nr 1/2024: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 r. –   dnia 26 kwietnia 2024 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. –  dnia 29 maja 2024 r.

– Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. –  dnia  27 września  2024 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – dnia 29 listopada 2024 r.

 

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §62 ust.1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (”Rozporządzenie”), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej. Zarząd nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego.

Zarząd Spółki informuje także, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 r. i II kwartał 2024 r.

Do góry