Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Solidne wyniki RESBUD SE za I półrocze 2021 roku: 28,625 mln EUR przychodów oraz 1,729 mln EUR zysku z działalności operacyjnej

Z dn. 01.10.2021

Solidne wyniki RESBUD SE za I półrocze 2021 roku: 28,625 mln EUR przychodów oraz 1,729 mln EUR zysku z działalności operacyjnej

30 września br. RESBUD SE, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku, po raz pierwszy opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe ze spółkami przejętymi w I kwartale br.: Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. i Uniwersim sp. z o.o. Dynamicznie rozwijająca się grupa, działająca na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także w obszarze produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego, wypracowała w pierwszym półroczu 2021 roku przychody w wysokości 28,625 mln EUR, 615 tys. EUR zysku netto oraz 1,729 mln EUR zysku z działalności operacyjnej. W II półroczu 2021 roku RESBUD SE będzie kontynuował intensywne prace nad transformacją w nowoczesny europejski holding. 

– I półrocze br. było dla nas wyjątkowo ważne. Dzięki zakończeniu pierwszego etapu transformacji RESBUD SE, rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii swojej działalności. Konsekwentnie budujemy nowoczesny holding spółek z różnych branż – naszym celem na kolejne miesiące jest umacnianie pozycji zbudowanego holdingu oraz jego rozwój. Analizujemy również możliwości poszerzenia RESBUD SE o kolejne podmioty gospodarcze – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE. 

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było dla RESBUD SE przeprowadzenie z sukcesem procesu subskrypcji prywatnej, w ramach którego zawarto umowy objęcia ogółem 218.520.263 nowych akcji spółki o wartości ponad 32 mln EUR, poprzez wkłady w postaci udziałów w firmach Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. i Uniwersim sp. o.o. Dzięki temu, kapitał zakładowy RESBUD SE wzrósł do ponad 26 mln EUR (z 1,991 mln EUR wcześniej), a spółka przejęła 100 proc udziałów w wyżej wspomnianych podmiotach. 

Warto również podkreślić, że po I kwartale 2021 roku akcje RESBUD SE weszły w skład czterech indeksów giełdowych, notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych: WIG, WIG-Poland, WIG-budownictwo oraz Investor MS. 

W pierwszym półroczu 2021 r. Energokomplekt OOO, wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz kompleksowy operator dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji energetycznych, hydrotechnicznych oraz infrastrukturalnych, zdobył kilka znaczących kontraktów, w tym trzy umowy, których przedmiotem jest dostawa urządzeń na potrzeby inwestycji realizowanych przez firmę „PT-Инжиниринг” AO (łączna wartość tych kontraktów wynosi około 3,8 mln EUR) oraz dwie umowy z „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO, obejmujące dostawę urządzeń cieplno-mechanicznych (ich łączna wartość wynosi około 2,75 mln EUR). Spółka zależna od RESBUD SE zakończyła również w tym czasie dostawę podstawowych materiałów do budowy drugiej napowietrznej linii „Minusinskaja opornaja – Kamala-1” o napięciu 220 kV, która znajduje się w Kraju Krasnojarskim w Rosji. 

W raportowanym okresie spółka Conpol zajmowała się natomiast budową obiektów mostowych i drogi, przy realizacji 23-kilometrowego odcinka (ze Szczuczyna do Ełku Południe) drogi ekspresowej S61 Via Baltica, biegnącej z Warszawy do Tallina w Estonii, a także produkcją betonu. Prace Conpol przy tym projekcie, w I połowie 2021 roku, zostały rozpoczęte późno ze względu na warunki pogodowe. 

W pierwszej połowie roku Conpol sp. z o.o. wraz ze spółką Uniwersim kontynuowały także prace nad zwiększeniem liczby i wartości realizowanych kontraktów. 

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. holding RESBUD SE wygenerował 28,625 mln EUR przychodów, 615 tys. EUR zysku netto oraz 1,729 mln EUR zysku z działalności operacyjnej. 

– Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje RESBUD SE jako duży, dobrze zorganizowany, międzynarodowy holding z potencjałem rozwoju i dalszej ekspansji. Połączenie sił, doświadczenia i możliwości finansowych RESBUD SE, Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. i Uniwersim sp. z o.o., pozwoliło nam osiągnąć solidne wyniki w I półroczu 2021 roku. Znaczące kapitały, wielkość przychodów i wysokość wypracowanego zysku, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Cieszą nas również korzystne wskaźniki rentowności, w tym z działalności operacyjnej na poziomie 8,5% – mówi Joanna Dyja, Członek Zarządu RESBUD SE. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, który pokazuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest obciążone długami, powinien oscylować pomiędzy 0,57-0,67. RESBUD SE uzyskał 0,50, co świadczy, iż spółka swoją działalność w większości finansuje środkami własnymi, a dopiero potem korzysta z kredytów kupieckich. Aktualnie żadna z naszych spółek nie korzysta z kredytu bankowego. 

Od 4 lutego 2021 r. RESBUD SE posiada w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o.o. oraz 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku. 

Pełny raport roczny RESBUD SE za I półrocze 2021 roku można przeczytać m.in. na stronie Spółki: https://resbud.pl/raporty/raport-okresowy-za-pierwsze-polrocze-2021-r/. 

 

Kontakt dla mediów: media@resbud.ee 

Kontakt dla inwestorów: ir@resbud.ee 

 

RESBUD SE 

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym. 

Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki (Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.) zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych. 

Do góry