Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Energokomplekt OOO realizuje dostawę urządzeń i materiałów do przebudowy oczyszczalni ścieków w obwodzie samarskim w Rosji

15.11.2021

Energokomplekt OOO realizuje dostawę urządzeń i materiałów do przebudowy oczyszczalni ścieków w obwodzie samarskim w Rosji

Energokomplekt OOO, spółka należąca do holdingu RESBUD SE, realizuje kompleksową dostawę głównych urządzeń procesowych oraz materiałów budowlanych do rekonstrukcji kompleksu oczyszczalni ścieków w mieście Kiniel, w obwodzie samarskim, w Rosji. W ramach projektu planowana jest także modernizacja obiektów znajdujących się w dwóch sąsiadujących miejscowościach. Zleceniodawcą przebudowy oczyszczalni jest Wydział Architektury i Urbanistyki Administracji Okręgu Miejskiego, a generalnym wykonawcą – „Uralskaja energeticzeskaja stroitelnaja kompanija” („UESK”). Zgodnie z umową podpisaną w sierpniu br., o wartości około 63,7 mln EUR, Energokomplekt OOO jest głównym dostawcą materiałów instalacyjnych dla inwestycji realizowanych przez tę firmę w latach 2021-2022.

Aktualnie Spółka realizuje wysyłkę m.in. walcowanego metalu i innych materiałów, niezbędnych do budowy nowych oraz rekonstrukcji już istniejących budynków na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiniel. Energokomplekt OOO dostarczył już generalnemu wykonawcy ponad 60% zaplanowanej ilości materiałów, w tym ponad 900 ton blachy walcowanej. Dostawy realizowane są ściśle według zatwierdzonego planu, opracowanego na podstawie harmonogramu budowy. Do końca roku Spółka dostarczy także m.in. filtry tarczowe do dokładnego oczyszczania mechanicznego, urządzenia do dezynfekcji ultrafioletowej, systemy napowietrzania, prasę filtracyjną do odwadniania osadów, zgarniacze radialne osadów oraz pompy szlamowe do usuwania osadów z dna.

Równocześnie Energokomplekt OOO kompletuje i dostarcza główne urządzenia technologiczne dla UESK na budowę oczyszczalni o przepustowości 30 000 m3 na dobę – w mieście Łytkarino, w obwodzie moskiewskim. Do końca tego roku Spółka dostarczy dekantery do zagęszczania i odwadniania osadów, powstających na różnych etapach oczyszczania ścieków, oraz urządzenia do budowy krat do mechanicznego oczyszczania ścieków. Zleceniodawcą prac jest Wydział Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych oraz Rozwoju Infrastruktury Miejskiej. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w połowie października 2021 roku.

Zlecenia na budowę nowych, a także modernizację i przebudowę istniejących oczyszczalni ścieków, stanowią nowy kierunek współpracy Energokomplekt OOO, jako kompleksowego dostawcy sprzętu i materiałów, oraz UESK, jako generalnego wykonawcy kontraktów. Aktualnie koszt urządzeń i materiałów dostarczanych przez spółkę należącą do RESBUD SE, w ramach istniejących kontraktów, przekracza 1 mld RUB, czyli ponad 12 mln EUR[1]. Większość kontraktów w tym obszarze jest realizowanych w ramach narodowego projektu „Ekologia” oraz federalnego programu „Odbudowa Wołgi”. Głównym celem tych inwestycji jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz poprawa jakości wody pitnej. Zgodnie z umową podpisaną w sierpniu br., o wartości około 63,7 mln EUR, Energokomplekt OOO jest głównym dostawcą materiałów instalacyjnych dla wszystkich inwestycji realizowanych przez UESK w latach 2021-2022.

Energokomplekt OOO to wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji energetycznych, hydrotechnicznych oraz infrastrukturalnych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych – od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Od 4 lutego br. RESBUD SE posiada 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Energokomplekt OOO wypracował w 2020 roku przychody na poziomie 52,2 mln EUR, generując 1,7 mln EUR zysku.

 

Kontakt dla mediów: media@resbud.ee

Relacje inwestorskie: ir@resbud.ee

 

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki (Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.) zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.

[1] Szacunkowa wartość została ustalona w oparciu o średni wskaźnik RUB/EUR z dnia 15 listopada 2021 roku, opublikowany przez Europejski Bank Centralny, który wynosił 1 RUB = 0,01208 EUR.

Do góry