Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Zarząd RESBUD SE przedłużył okres subskrypcji akcji do końca 2020 roku

12.11.2020

Zarząd RESBUD SE przedłużył okres subskrypcji akcji do końca 2020 roku

Zarząd RESBUD SE kontynuuje proces transformacji Spółki w nowoczesny holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów i sprzętu dla sektora budowlanego i energetycznego. W tym celu przedłużył okres subskrypcji akcji do końca 2020 roku, jednocześnie ograniczając ich emitowaną ilość do 218.520.263 sztuk.

7 września br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Akcjonariuszy RESBUD SE podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki do maksymalnie 31,66 mln EUR (aktualnie wynosi on 1,99 mln EUR), poprzez wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółkach Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. W zamian, akcjonariusze tych spółek mają objąć w drodze emisji łącznie do 218.520.263 nowych akcji RESBUD SE.
Dokładna liczba akcji, która ma być zaoferowana nowym akcjonariuszom, zostanie ustalona na postawie liczby udziałów Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. i Uniwersim sp. z o.o, co do których wyrażona zostanie zgoda na ich przeniesienie na RESBUD SE oraz odpowiednio do wyceny udziałów tych trzech spółek. Pierwotnie ustalony przez ZWZ okres subskrypcji akcji zakończył się 28 października br. i na dzień jego zakończenia nie dokonano żadnych zapisów na akcje Spółki. Jednak zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale emisyjnej, Zarząd RESBUD SE w dniu 12 listopada 2020 roku przedłużył okres subskrypcji akcji do końca 2020 roku. Jeżeli nowe akcje zostaną subskrybowane w nowym terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółki, subskrypcja zostanie uznana za ważną.
Z informacji przekazanych przez inwestorów wynika, że są oni nadal zainteresowani nabyciem akcji RESBUD SE. Przyczyną niezapisania się przez nich na nowe akcje Spółki był brak zakończenia prac nad dopuszczeniem ich do obrotu, będący między innymi efektem trwającej pandemii koronawirusa, która spowodowała ograniczenia w podróżach międzynarodowych i utrudniła prace nad uniwersalnym dokumentem rejestracyjnym.
Prace nad tym procesem nadal trwają, a w przypadku powodzenia subskrypcji, firma nabędzie nowe, wartościowe aktywa, przejmując większościowe udziały w spółkach Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.

Do góry