Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 22 sierpnia 2023 roku

Z dn. 20.07.2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 22 sierpnia 2023 roku

Zarząd spółki RESBUD SE na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 sierpnia 2023 roku, które rozpocznie się o godz. 11:30 w budynku pod adresem ulica Zielna 20, 32-085 Modlniczka z następującym

porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 8. zmiany Statutu Spółki;
 9. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 10. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej
 11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do góry