Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Aktualizacja dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku

Z dn. 10.06.2024

Aktualizacja dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SE zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku

Zarząd spółki RESBUD SE informuje, iż w związku z wnioskiem akcjonariusza DKW Polska OÜ z siedzibą w Tallinnie, zgłoszonym w trybie art. 401 §1 i §4  kodeksu spółek handlowych oraz przedłożeniem przez niego nowych projektów uchwał – zamieszcza zaktualizowane dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku.

Uwzględniając wniosek akcjonariusza na podstawie art.  401 §2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanowił o rozszerzeniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt objęty wnioskiem akcjonariusza, a także uwzględnił wniosek akcjonariusza dotyczący zmiany treści uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 osób oraz podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia nowego członka Rady Nadzorczej.

Zmiany Statutu proponowane przez akcjonariusza polegają na zmianie firmy Spółki i wyłączeniu obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany dokument Instrukcji dla pełnomocnika.

Pozostałe dokumenty opublikowane przy ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 26 czerwca 2024 roku, nie uległy zmianie.

Do góry