Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 roku

Z dn. 29.06.2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

  • Alexey Petrov – liczba akcji oraz liczba głosów z akcji: 135 835 462, co stanowi 62,32 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 43,05 % w ogólnej liczbie głosów;
  • DKW Polska OÜ – liczba akcji oraz liczba głosów z akcji: 57 995 627, co stanowi 26,61 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 18,38 % w ogólnej liczbie głosów;
  • Sergiusz Pietrosz – liczba akcji oraz liczba głosów z akcji: 19 383 047, co stanowi 8,89 % w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,14 % w ogólnej liczbie głosów;

 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez RESBUD SE wynosi 315 493 684. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 315 493 684.

Do góry