Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

RESBUD SE opublikowała raport roczny za 2020, Spółka zakończyła pierwszy etap budowy nowoczesnego holdingu

02.05.2021

RESBUD SE opublikowała raport roczny za 2020, Spółka zakończyła pierwszy etap budowy nowoczesnego holdingu

2 maja 2021 roku RESBUD SE opublikowała sprawozdanie za rok 2020. Te 12 miesięcy było przede wszystkim okresem intensywnych prac nad transformacją Spółki w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki oraz inżynierii lądowej. Zwieńczeniem minionego roku była zrealizowana 31 grudnia subskrypcja nowych akcji Spółki, dzięki której RESBUD SE przejęła w I kwartale br. większościowe udziały w spółkach Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.

Naturalną konsekwencją realizowanej w 2020 roku transformacji jest to, że w trakcie tego okresu Spółka odnotowała 266 tys. EUR straty z działalności operacyjnej, przy zerowych przychodach. Aktywa RESBUD SE na koniec minionego roku osiągnęły wartość prawie 2,6 mln EUR. Jednocześnie już od bieżącego roku Spółka będzie przygotowywać skonsolidowane sprawozdania finansowe z przejętymi w ostatnich miesiącach spółkami Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. Wypracowane przez nie w 2019 roku przychody osiągnęły łącznie wysokość prawie 195 mln PLN, a ich łączny zysk netto przekroczył 14,5 mln PLN.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było przeprowadzenie z sukcesem procesu subskrypcji prywatnej, w ramach którego zawarto umowy objęcia ogółem 218.520.263 papierów wartościowych RESBUD SE o wartości ponad 32 mln EUR, poprzez wkłady w naturze w postaci udziałów w wyżej wymienionych firmach. Dzięki temu, kapitał zakładowy Spółki wzrósł do ponad 26 mln EUR (z 1,991 mln EUR wcześniej), a RESBUD SE posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o.o. oraz 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio).

Rok 2020 był przełomowym okresem w najnowszej historii RESBUD SE. Cieszę się, że razem z akcjonariuszami Spółki mogę być jednym z liderów tych zmian. W 2021 roku zamierzamy we współpracy z przejętymi w ostatnich miesiącach spółkami rozwijać naszą działalność związaną z budownictwem inżynieryjnym i energetycznym. Mamy ambitne plany, których potwierdzeniem będzie opublikowana w tym roku nowa strategia RESBUD SE – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu Spółki.

Pandemia COVID-19, która w minionym roku zaburzała funkcjonowanie gospodarek na całym świecie, wpływając na funkcjonowanie i kondycję wielu firm, nie wpłynęła znacząco na działalność operacyjną RESBUD SE oraz podmiotów powiązanych z firmą.

Wspierając dalszy rozwój holdingu, chcemy stale poszerzać nasze doświadczenie, wiedzę i innowacyjność, dlatego planujemy w kolejnych miesiącach uruchomić działalność związaną z finansowaniem młodych firm i start-upów. Już dziś prowadzimy w tej sprawie wstępne rozmowy z prestiżowymi polskimi uczelniami technicznymi – mówi Joanna Dyja, Członek Zarządu RESBUD SE, odpowiedzialna za działalność finansowo-organizacyjną Spółki.

Opublikowany 2 maja br. raport roczny nie został jeszcze zaudytowany. To skutek wypowiedzenia umowy dotyczącej badania sprawozdania rocznego za 2020 rok przez poprzedniego audytora, z powodów zdrowotnych, w dniu 13 stycznia br. Nowy audytor, wybrany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD SE w dniu 23 kwietnia br., nie posiadał odpowiedniej ilości czasu na zbadanie sprawozdania. Z informacji posiadanych przez Zarząd Spółki wynika, że audytor zakończy swoje prace do 17 maja 2021 roku, a zaprezentowany raport roczny nie ulegnie znaczącym zmianom po wydaniu opinii przez audytora.

Pełny raport roczny RESBUD SE za rok 2020 można przeczytać m.in. na stronie Spółki: https://resbud.pl/kategorie-raportow/roczne/

Do góry