Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

RESBUD SE opublikował zaudytowany raport roczny za rok 2020

24.08.2021

RESBUD SE opublikował zaudytowany raport roczny za rok 2020

RESBUD SE, europejski holding działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także w obszarze produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego, opublikował zaudytowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.  Spółka w tym okresie odnotowała 324 tys. EUR straty z działalności operacyjnej, przy zerowych przychodach ze sprzedaży. Wypracowane wyniki są naturalną konsekwencją realizowanej w 2020 roku transformacji w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się holding, realizujący kontrakty w Europie Środkowo-Wschodniej.

24 sierpnia 2021 roku RESBUD SE opublikował zaudytowane sprawozdanie za rok 2020, który był przede wszystkim okresem intensywnych prac nad transformacją Spółki w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki oraz inżynierii lądowej. Zwieńczeniem minionego roku była zrealizowana 31 grudnia subskrypcja nowych akcji Spółki, skutkiem której RESBUD SE przejął w I kwartale br. większościowe udziały w spółkach Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.

Dzięki przyjętej strategii kapitał zakładowy Spółki wzrósł do ponad 26 mln EUR (z 1,991 mln EUR wcześniej). RESBUD SE aktualnie posiada w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o.o. oraz 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Przejęcie udziałów większościowych w wyżej wymienionych spółkach skutkuje obowiązkiem sporządzenia przez RESBUD SE skonsolidowanego sprawozdania finansowego, począwszy od 2021 roku.

Wypracowane przez spółki zależne w 2019 roku przychody osiągnęły łącznie wysokość prawie 195 mln PLN, a ich łączny zysk netto przekroczył 14,5 mln PLN.

Energokomplekt OOO to wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz spółka handlowa, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji energetycznych, hydrotechnicznych oraz infrastrukturalnych.

Conpol sp. z o.o. to wykonawca w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych. Spółka zajmuje się także wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi i pracami w zakresie inżynierii lądowej oraz produkcją szerokiej gamy betonów.

Uniwersim sp. z o.o. to producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości. Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7.

– Rok 2020 był przełomowym okresem w najnowszej historii RESBUD SE. Cieszę się, że razem z akcjonariuszami Spółki mogę być jednym z liderów tych zmian. W 2021 roku zamierzamy we współpracy z przejętymi w ostatnich miesiącach spółkami zależnymi rozwijać naszą działalność związaną z budownictwem inżynieryjnym i energetycznym. Mamy ambitne plany, których potwierdzeniem będzie opublikowana w tym roku nowa strategia RESBUD SE – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu Spółki.

Pandemia COVID-19, która w minionym roku zaburzyła funkcjonowanie gospodarek na całym świecie, oddziałując na pracę i kondycję wielu firm, nie wpłynęła znacząco na działalność operacyjną RESBUD SE oraz podmiotów powiązanych z firmą.

Mając na uwadze ciągły rozwój holdingu oraz poszerzanie jego działalności na tereny Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej, chcemy stale wzbogacać nasze doświadczenie, wiedzę i innowacyjność. W kolejnych miesiącach planujemy uruchomić działalność związaną z finansowaniem młodych firm i start-upów. Już dziś prowadzimy w tej sprawie wstępne rozmowy z prestiżowymi polskimi uczelniami technicznymi – mówi Joanna Dyja, Członek Zarządu RESBUD SE, odpowiedzialna za działalność finansowo-organizacyjną Spółki.

Zaudytowany raport roczny RESBUD SE za rok 2020 można przeczytać m.in. na stronie Spółki: https://resbud.pl/raporty/raport-roczny-za-2020-rok-zaudytowany/

Do góry