Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy RESBUD SE za I półrocze 2023

Z dn. 02.10.2023

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy RESBUD SE za I półrocze 2023

Podstawa prawna: § 60 ust. 2 i § 62 ust.3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Zarząd RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”) przekazuje śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy RESBUD SE za I półrocze 2023 roku, obejmujące okres od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023 roku wraz z raportami firmy audytorskiej z przeglądów.

Sprawozdanie powyższe zawiera półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki RESBUD SE, w związku z czym zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem zawartym w Raporcie bieżącym nr 2/2023 i 7/2023, Spółka nie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowego sprawozdania półrocznego.

Do góry