Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2022.

Z dn. 30.09.2022

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2022.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie przekazuje do publicznej wiadomości treść Skróconego Skonsolidowanego Śródrocznego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2022 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu.

Do góry